Torgeir Husevaag / forside / kart

 

Kartprosjekter (1997-)

> Floresta Submersa (2017)

 

> Magasiner, (2015)

 

> Animasjoner, tegninger,    trusselbilder (2011)

 

> Medallandssandur (2010/ 11)

 

> Fluktruter (2010)

 

> Utsmykkinger (2004-)

 

> Spor og bevegelser (2003)

 

> Forslag til en flat verden (2003)

 

> En verdensomspennende    spiral (2002)

 

> Sol vs skygge (2001)

 

> Personkart (1997)

 

 

 

 

 

 

 

Kart er vakre, intrikate, spesifikke, og manipulerbare. Gjennom historien har kartografer tilpasset seg oppdragsgiveres prioriteringer og verdensanskuelse, plassert seg og sin kultur i sentrum, og forstørret hjemstedet/ landet sitt gjennom egnede projeksjoner. Dette er vekjent kunnskap nå, men jeg har likevel kommentert det i prosjekter som tar det enda litt lenger, ved å være enda mer subjektive og egosentriske. Imidlertid er nok kart- og forflytningsprosjektene mine først og fremst utforskende og fabulerende, litt i samme gate som novellene til Borges og Calvino.