Torgeir Husevaag / forside / installasjoner / An anfractuous fire

Tekst

An anfractuous fire (2011)

Installation/ happening at One Night Only, UKS, Oslo, 27 mars 2011.

 

installasjon One night only
Flamme Labyrint
Videobrann  

 

One Night Only er (som navnet antyder) utstillinger begrenset til åpningskvelden, drevet av studenter på Kunstakademiet i Oslo. Da jeg ble invitert til å delta her, oppfattet jeg det som en fin anledning til å gjøre noe som refererte til den korte tidsrammen. Det var også en mulighet til å eksperimentere med materialer/ konstruksjoner som ikke ville tåle et normalt utstillingsforløp.

 

Arbeidet mitt ble en labyrint av fystikker stukket ned i leire. Plassert i vinkel skulle fyrstikkene antenne hverandre en etter en, og tegne opp veien gjennom labyrinten i løpet av kvelden. Fyrstikkene som markerte blindveier skulle derimot ikke antennes.

 

 

 

 

 


Eksperimentet forløp ikke uten problemer. I begynnelsen ble det nødvendig med stadige omstarter da fyrsikkene ikke alltid antente hverandre som de skulle. Etter å ha justert vinkelen på dem fungerte det etterhvert bra, - ikke som et spektakulært pyroshow, men som en langsom meditativ dominoeffekt med små jevne mikrodetonasjoner.

 

Selve labyrinten var laget ved hjelp av en online ”labyrinth generator”. Jeg hadde latt programmet genere 100 varianter med ”high anfractuosity” (høy innviklethet) og realisert den versjonen jeg fant mest interessant. Prints av alle 100 ble hengt opp på veggene rundt fystikklabyrinten på gulvet.