Torgeir Husevaag / forside / installasjoner og performance / div 1999-2006

Tekst

Div bordinstallasjoner og performancer (1999-2006)

 

 
 
   

Både tegnekonkurransen og poker-performancene har bestått av mennesker som sitter rundt et bord og spiller et spill. Jeg har vært opptatt av at deltakerne skal fokusere innover på selve spillet, så det er tydelig at de tar det på alvor. De kan snakke hvis det er naturlig, men oppfordres ikke til å spille skuespill. Disse situasjonene er konkurranser, men ved å være performancer er de også samarbeidsprosjekter.

 

Etter performancene ha jeg oftest latt rekvisittene stå igjen som installasjoner. Jeg har brukt det samme grepet i flere installasjoner som ikke har noen relasjon til performancer. Her kan bord med forskjellige rekvisittaktige objekter gi inntrykk av at det har foregått spill, handlinger eller arbeid.

 

Performance/ installasjonene ligger gruppert under forskjellige emner. Under bildene her er det lenker til hvert prosjekt i sin helhet.