Torgeir Husevaag / forside / installasjoner / gråsoner

Tekst

Inni rom 1. De tre tegningene i forgrunnen viser hvordan elva Mapocho i Chiles hovedstad

Santiago har blitt stadig mer oppstrammet og innsnevret ettersom byen har blitt fortettet.