Torgeir Husevaag / forside / installasjoner / ruter i flukt

Tekst

Ruter i flukt (2010)

Fra Fluksruter, Bærum Kulturhus, april 2010.

 

Foajescene Kvadrater
Kvadrater Illustator
Transparens  

 

Ruter i flukt var en stedspesifikk installasjon laget for flerbruksrommet på Bærum Kulturhus. Det Snøhetta-tegnede kulturhuset har ikke et eget visningsrom for kunst, men man kan stille ut i foajeen og dette rommet (foajescenen). Et fint rom, men alt er skjevt og veggene er dekket med perforerte (akustisk dempende) gipsplater, tippet ut av vater. De skaper en rotete bakgrunn.

 

Isteden for å ignorere omgivelsene valgte jeg å inkorporere dem da jeg stilte ut der. Rutemønsteret i veggene ble tegnet av etter hukommelse på frihånd med en digital tegnepenn, igjen og igjen på forskjellige måter.

 

Tegningene ble lagt lagvis oppå hverandre delvis gjennomsiktig, og hengt opp foran enkelte av feltene i veggen; litt som blurete 1:1 kart. Jeg er litt usikker på om dette innebar at jeg underkastet meg rommet, gikk i dialog med, eller utfordret det.

 


Et poeng er i hvert fall at siden Snøhettas arkitektur her minner om den Russiske modernist-arkitekten Melnikovs klubbhus fra 20-tallet, syntes jeg det passet å lage arbeider som hinter litt til russisk modernisme, til Suprematismens frittflytende former.

 

Erfaringen fra å jobbe i forhold til perforerte gipsplater kom godt medåret etter, under arbeidet med utsmykkingen Uvitenhetskart.