Torgeir Husevaag / forside / installasjoner / ruter i flukt

Tekst

Trykkfølsom penn

Ruter i flukt, - fri flyt. Digitalt trykk, Illustrator-tegning. 85 x 85 cm.

De store kvadratene i veggen som består av 20 rader a 20 små kvadrater. Jeg tegnet dem av "blindt" etter hukommelsen, med en trykksensitiv digital penn, gjentatte ganger. ...fri flyt består av 20 lag, samtlige tegnet fra midten og utover. På andre tegninger startet jeg med utgangspunkt i ett eller flere av hjørnene, det skapte subtil, men likevel tydelig variasjon i mønstrene som dukket opp.

Foajescene Kvadrater
Kvadrater Illustator
Transparens