Torgeir Husevaag / forside / utsmykkinger / elvebank

Tekst

Verdensplassen ligger i nordenden av Verdensparken. Her er plassen sett fra sørsiden. Dekket består av kvadratmeterstore larvikittheller, som former et rutenett (koordinatsystem) på 31 x 37 meter. Vannspeilet er ca. 17 m i diameter.