Torgeir Husevaag / forside / utsmykkinger / elvebank

Tekst

Vannspeilet sett fra en (midlertidig) jordhaug på sørsiden. Bassenget endrer karakter etter

vær og vind.