Torgeir Husevaag / forside / utsmykkinger / elvebank

Tekst

Nordenden av plassen. Gresset skal etter hvert dekke over steinene utenfor, sånn at den irregulære kanten kommer tydeligere frem.