Torgeir Husevaag / forside / utsmykkinger / elvebank

Tekst

Et lite stykke av utløpet til Ganges, basert på et engelsk kart fra 1786.