Torgeir Husevaag / forside / utsmykkinger / elvebank

Tekst

Atlasillustrasjoner. Kartet til venstre deler plassen inn i soner - hvert element har fått sitt eget territorie (eller vassdrag), med farger som indikerer elementenes opprinnelsesland.

Bildet til høyre bruker samme inndeling for å anngi plasseringen på de av elvene som er foreslått av folk fra nærområdet. For mer info, klikk her: bidrag.