Torgeir Husevaag / forside / utsmykkinger / elvebank

Tekst

Elvebank (2015)

Utsmykking på Verdensplassen, i Verdensparken på Furuset, Oslo

 

Elvebank er det første utendørs utsmykkingen jeg har gjort. Den er integrert i møteplassen Verdensplassen i Verdensparken, som er en av fire bydelsparker i Groruddalen. Bydel Alna gjorde mangfoldet blant befolkningen i området til sin parks tema.

 

Verket består av flere deler, hoveddelen er en samling «tapte elver» - vannårer som av forskjellige grunner ikke finnes lenger. Alle byer og tettsteder har sine tapte elver, Oslo og Furuset også. Senterbekken er en av dem, den rant gjennom Gransdalen fram til 1970-tallet da den ble lagt i rør. I forbindelse med byggingen av Verdensparken ble det aktuelt å hente den tilbake til overflaten, og integrere den i parklandskapet.

 

Bekkens forskjellige stadier gjenspeiler både utviklingen i Furusetområdet og endringsprosessene som ledet fram til byggingen av Verdensparken. Derfor syntes jeg nettopp endringsprosesser (av alle slag) var et passende tema for prosjektet. I larvikittdekket på Verdensplassen er Senterbekken gjengitt i forskjellige stadier: frittflytende, rørlagt, og i to (mulige) fremtidige rekonstruksjoner. Større eller mindre strekk av hvert stadie er gjenskapt i i miniatyrutgave i plassgulvet, polert inn i steinhellene av Larvikitt.


.

 

Senterbekken(e) har fått selskap av et utvalg skjebnefeller: forsvunne eller endrede elve- og bekkeløp av alle slag, samlet fra hele verden, supplert av en minnebank foreslått av Furusetbeboere - elver de selv har eller har hatt et forhold til.

 

Kunstverket inneholder to deler til: steingrupper basert på øyer i truede deltaer, og en demningskjede rundt et vannspeil.

 

Til sammen består Elvebanken av 113 elementer, alt fra lange strekk tatt fra verdens største floder, til små biter fra de minste bekkene. Begrunnelsene for hvorfor hver av dem er plukket ut er like varierte. Siden verket er fullt av referanser som ikke kommer direkte fram, har jeg laget en bok: Atlas over Verdensplass. Denne innholder info og bakgrunnsmateriale, supplert med håndtegnede kart og illustrasjoner.

 

Dette er første gang jeg har jobbet med stein, betong og rennende vann. Verket var mulig å realisere gjennom et tett samarbeid med Bymiljøetaten, som var byggherre for plassen og parken. Oppdragsgiver var Groruddals-satsingen og Kulturetaten i Oslo kommune.