Torgeir Husevaag / forside / utsmykkinger / luftlinjer

Tekst

Avvikende trekk – albatrosser. 64 x 62 cm.

Tegningene er basert på vitenskapelige illustrasjoner fra eksperimenter hvor trekkfugler ble fratatt syn, hørsel, eller luktesans, hvorpå deres bevegelsesmønstre ble studert…
Med utgangspunkt i funnet av to Gråhodealbatrosser nær hokksund i 1837, er dette en visualisering av hvordan samtlige albatrossarter i verden ville beveget seg, fra sine respektive hekkeplasser, hvis også deres destinasjon skulle være… Fiskumvann.

Utstoppet albatross