Torgeir Husevaag / forside / utsmykkinger / luftlinjer

Tekst

Utstoppet albatross, detalj fra kapittel ni, en styrkeprøve mellom rimets forteller og et testpanel som misliker retningen rimet er i ferd med å ta. Fortelleren taper.

Utstoppet albatross