Torgeir Husevaag / forside / utsmykkinger / luftlinjer

Tekst

Luftlinjer (2013)

Utsmykking for Nye Hokksund Ungdomskole, i samarbeid med Catrine Thorstensen

Utstoppet albatross

 

Luftlinjer er en utsmykking om vinger og flyving laget for Nye Hokksund Ungdomsskole. Man kan spørre: hva har dette temaet å gjøre på en skole i en innlandskommune uten flyplass? Vel, på en måte finnes det en flyplass i nærheten: fuglereservatet Fiskumvann, en velbrukt mellomstasjon for trekkfugler i flere retninger. Den mangler unektelig en transitthall, men ungdomsskoler kan kanskje føles litt som nettopp det, med elever i en overgangsalder hvor alt er i bevegelse.

 

Vinger og flyving er veletablerte symboler og klisjeer, og vi har lekt med dem. Luftlinjer består av flere elementer, hvor panorama og fugleperspektiv blandes med detaljer man må tett innpå for å oppdage. Det store vingespennet er det mest iøynefallende arbeidet, malt direkte på to motstående vegger i kantina, for å omfavne rommet og binde elementene i prosjektet sammen.

 

I 1837 ble to albatrosser oppdaget og drept nær Hokksund, det er eneste gang denne arten er funnet på den nordlige halvkule. I Utstoppet albatross har vi utbrodert bakgrunnen for disse fuglenes «umulige» reise i et illustrert rim på ti kapitler. Historien er både en leken maritim skrøne og en fabel hvor såkalte «vagrant birds» (vagabond- eller villfarne fugler) blir et bilde på pionérer, avantgardister, eller avvikere av alle slag.

.

 

Fortellingen antyder deres mulige skjebner: De kan forulykke, gå til grunne, havne i evig eksil, finne seg selv, eller slumpe til å oppdage nye «matfat», nyvinninger eller områder å kolonisere, til fordel for felleskapet/ samfunnet som aldri forsto hva de egentlig drev med.

 

Tematikken rundt feilnavigering  videreføres i de plansjeaktige tegningene Avvikende trekk, mens Serien Svermere viser insekters (små vesener med store ambisjoner) mer og mindre vellykkede forsøk på å strekke  seg ut over sine naturlige grense.


Luftlinjer ble laget i tett samarbeid med Catrine Thorstensen. Vi utviklet ideene sammen, utførte noen deler hvert, og fullførte utsmykkingen i felleskap.