Torgeir Husevaag / forside / utsmykkinger / kart over hemmelige fiskeplasser

Tekst

Kart over hemmelige fiskeplasser (2004)

Utsmykking av kystdirektoratets lokaler i Ålesund. Seks tegninger, tusj på papir på plastplater.

   
   

Da jeg ble invitert til å gjøre en utsmykking for kystverket ønsket jeg å lage noe basert på deres eget felt de ikke hadde tilgang til. Siden kystverket har oversikt over all offisiell informasjon om Norsk farvann; grenser, dybder, skipsfart osv , valgte jeg å gjøre noe ut av den private kunnskapen folk rundt omkring sitter inne med.

 

Jeg fikk kjennskap til en rekke hemmelige fiskeplasser (1) gjennom bekjente og andre som var villige til å vise meg dem. Seks av dem lagde jeg kart over. Disse var undervannskart basert på vanlige sjøkart og hydrografiske målinger, med kodet informasjon om plassens lokalitet, havdybdet, og landmerker relevante for å krysspeile seg frem. Kartene er detaljkart som dekker små områder, noen mindre enn en kvadratkilometer. Lengde/ breddegrader og stedsnavn er fjernet, og tallene for havdybder erstattet med fargekoder. Informasjonen er altså der, men referansene/ koordinatene mangler.

Som en ekstra ”beskyttelse” av det konfidensielle innholdet, er det lagt inn en felle; et av kartene beskriver ikke en fiskeplass, men et stykke farlig farvann. Så selv om noen klarer å dekode dem, vil det være forbundet med en viss risiko å teste dem ut hvis man ikke er ”verdig”, - i stand til å kunne se forskjellen på en potensiell fiskeplass og et skummelt sted fullt av strømmer, brenninger, skjær og skipsvrak.

 

(1) En ”hemmelig fiskeplass” er en spesifikk plass man enten har oppdaget selv, eller har ”arvet”/ blitt innviet i av f eks eldre slektninger eller lokalkjente. Den kan ikke være avmerket på offisielle kart.

 

Formater mellom 168 x 134 og 66 x 63 cm.