Torgeir Husevaag / forside / kart / forslag til en flat verden

Tekst

Forslag til en verden med Oslo som rand.

Tusj på papir på plate. Diameter 75 cm.