Torgeir Husevaag / forside / kart / forslag til en flat verden

Tekst

Forslag til en flat verden (2002/2003)

 

 

 

   

Første versjon fra ”Inverse”, Galleri 21-25, januar 2003, en gruppeutstilling initiert av Tomas Ramberg og Megan Dyer.


”Globus-versjon”, fra ”Nye rom”, Badet / Hausmania, februar 2003.

 

I likhet med arbeidene fra Tegnebiennalen 2002, er disse kartene punkt-projeksjoner, hvor verden er vrengt opp rundt ett sentralt punkt. Jo lenger vekk fra sentrum, jo mer fortegnet/ strukket ut blir kartet. Kanten er punktet på kloden som er lengst vekk fra sentrum, strukket ut til en verdensomsluttende sirkel.

 

Arbeider består av to ”motsatte” kart:
”Forslag til en verden med Oslo som sentrum”, og ”Forslag til en verden med Oslo som rand”.

Sistnevnte har Oslos ”motpol” som senter, - et punkt i havet mellom New Zealand og Antarktis.

 

Senioringeniør Trond Eiken ved Geografisk Institutt ved Universitetet i Oslo hjalp meg med å lage korrekte punktprojeksjoner.