Torgeir Husevaag / forside / kart / floresta submersa

Tekst

Balbina triptyck, høyre panel (The Fitzcarraldo trail). Filtpenn og tusjtegning. 69 x 109 cm.

Kartet viser korteste vei fra en båthavn (øverst yil venstre) til et diffust objekt kjent som «Vanntårnet». Ruten har fått navn etter karakteren Fitzcarraldo fra Werner Herzogs film med samme navn. Filmen er berømt for scenene hvor hovedpersonen og hans hjelpere forsøker å trekke en enorm elvedamper over en åskam midt i jungelen. Den tenkte reiseruten på kartet innebærer tilsvarende utfordringer – riktignok i betydelig mindre skala. 

.