Torgeir Husevaag / forside / kart / floresta submersa

Tekst

Vanntårnet, videostill. Videoen har reisebrevkarakter, men narrativet er springende. Fortelleren sitter i båten og analyserer trær som om de var tegn, og tenker høyt rundt navnet på elva som ble oppdemmet: «Uatumã». Navnet skal bety «Tankenes elv/ Den tenkende vannstrømmen». For å holde styr på det desorienterende landskapet bygger den reisende memoreringskjeder hvor landemerker knyttes til personlige minner – for eksempel om en DJ med en forkjærlighet for Gloria Gaynors «I will survive». En av memoreringskjedene består av "trær hvis form nesten avbilder det oversvømmede vassdraget".