Torgeir Husevaag / forside / kart / fluktruter

Tekst

Møteplasser

Møteplasser. Tusj på papir. 109 x 109 cm. Foto Vegard Kleven.

På begge kartene er avstand i tid fra utgangspunktet markert med fargede sirler (henholdsvis ett, 5,15,30 og 60 minutter). På kart nummer 2; "Møteplasser" er dette elementet fremhevet, - som en veiviser til en eventuell hjelper.

Sirklene øker proposjonalt med tilbakelagt avstand, i tråd med at det blir mer usikkert å vite nøyaktig hvor flyktningen (vandreren) vil befinne seg. Farten vil jo variere litt avhengig av trafikk, lyskryss, vær/ føre etc.

 

Flukt Fluktruter
Stier Møteplasser
Kartlegging  

Trusselbilder