Torgeir Husevaag / forside / kart / magasiner

Tekst

Kievreservoaret i Ukraina (med kjølevannmagasinet til

Tsjernobyl-anlegget øverst til venstre - oppstrøms).