Torgeir Husevaag / forside / kart / magasiner

Tekst

Magasiner (2013-15)

Filtpenn-tegninger på papir,

Formater opp til ca 100 x 70 cm. Vist i forskjellige konstellasjoner.

 

 

 

Menneskeskapte innsjøer. Så dem først da jeg svevde over jorda ved hjelp av Google Earth: merkelige blå fraktal-figurer, fremmedlegemer i sine ofte fjerntliggende og uberørte omgivelser. Vakre former, gjerne litt barnslig assosiasjonsvekkende, men også med antydninger av noe hardt og aggressivt i konturene. Tvetydige objekter, de kan fremstå både som sår og smykker i landskapet. Tvetydige på flere måter: de representerer utvikling, temming og utnyttelse av (fornybare) naturkrefter, men bieffektene og prosessene de genererer kan være vanskelig å forutse eller reversere.

 

Motivene til serien er valgt både ut fra estetikk – hvordan sjøenes form beskriver landskapet de inngår i, og prosjektenes konsekvenser, miljømessige og politiske. Opprinnelige (oversvømte) elveløp er innfelt som utsparte hvite linjer.

.

 


 

 

 


  

Tegnestilen er basert på 1800talls-kart. Skraveringene minner om koter, men er egentlig bare en dekorativ måte å fremheve grenselinjen mellom land og vann. Det er selvsagt unaturlig å tegne kart så ornamentalt og omstendelig i dag, men da det var naturlig, fantes ikke dette terrenget. Det er et terreng hvor spesifikke høydekurver plutselig er synliggjort, langt skarpere og mer taggete enn naturlige innsjøers avslepne konturer, og langt mer komplekse enn de forenklede, avrundede linjene på topografiske kart.

 

Prosjektet sprang ut fra en utsmykking, som trengte et atlas, som kartene inngår i. Jeg tegnet dem større og mer detaljert enn nødvendig for en bokgjengivelse - tenkte de ville kunne fungere for seg selv også. Etter at boka var publisert har jeg utvidet serien, og stilt ut varierende konstellasjoner av den.