Torgeir Husevaag / forside / kart / medalland

Tekst

Hvalsang

Lydsporet fra en duett mellom sonar og finnhval.

 

 

Kart Sonar
Knølhval Fjell
Kornsirkel Fyrtårn
Sjøkart  

Trusselbilder