Torgeir Husevaag / forside / kart / medalland

Tekst

Kornsirkler og malstrøm

I boka Í máli og myndum er pennetegningene supplert med digitale tegninger i illustrator (som Malstrøm til høyre). Til venstre Sign, - en maritim rekonstruksjon av et kornsirkelmønster fra et jorde i England (2001).

 

 

Kart Sonar
Knølhval Fjell
Kornsirkel Fyrtårn
Sjøkart  

Trusselbilder