Torgeir Husevaag / forside / kart / medalland

Tekst

Kopulerende hvaler

Eldre kart over Island er gjerne dekorert med illustrasjoner av blåsende "hvalmonstre". Jeg ville følge tradisjonen, og siden det var ekstra mye ledig plass på dette kartet, var mulig å la hvalene parre seg. Tegningene er basert på to gamle plansjer, henholdsvis av Knøl- og Gråhval. Sistnevnte pleier tydeligvis å bruke en tredjemann/ hval til å gi hunnen støtte.

 

 

Kart Sonar
Knølhval Fjell
Kornsirkel Fyrtårn
Sjøkart  

Trusselbilder