Torgeir Husevaag / forside / kart / medalland

Tekst

Høydekoter

Abyss (detalj); Islands høyeste fjell invertert.

 

 

Kart Sonar
Knølhval Fjell
Kornsirkel Fyrtårn
Sjøkart  

Trusselbilder