Torgeir Husevaag / forside / kart / personkart

Tekst

Personkart (1997)

Tegning. Rør-/ filt- og kulepenner på papir. 200 x 300 cm. Aldri utstilt.

   
   
   
   

Hvor mye av fortiden er til stede i nåtiden?
Jeg noterte ned alle mennesker jeg var i kontakt med i løpet av en uke. Hver av dem er representert med en rød oval på tegningen. Disse personene forestilte jeg meg som informanter som kunne henvise til andre bekjente av meg som jeg ikke hadde vært i kontakt med den aktuelle uka. Denne ”andre generasjonen” bekjente ble deretter tegnet inn med oransje ovaler. Jeg kunne ha fortsatt med en tredje… osv.


Dette var på den tiden overvåkningspolitiet og mappene til folk var veldig oppe i nyhetsbildet.