Torgeir Husevaag / forside / kart / sol vs. skygge

Tekst

Sol vs. skygge / Den tilbakevendte Nansen (2001)

20 siders arbeid for UKS-biennale boka 2001. To historier med fotografisk dokumentasjon og illustrasjoner.

 
   

Se også:
Tekstbaserte prosjekter.

Prosjektet gikk ut på å få et tydelig svar på spørsmålet: ”kommer man lengst ved å følge sola eller sin egen skygge?”.

 

Min måte å finne ut av det på var å vekselvis vandre mot sola eller følge etter skyggen min annenhver dag, hver skyfrie dag i et halvt år, fra vintersolhverv til sommersolhverv. Jeg startet hver morgen hjemme hos meg selv med å klatre opp på taket og ta et bilde av soloppgangen. Kunne jeg se sola, vandret jeg til solnedgang. Skyet det over, måtte jeg avbryte. I alt fulgte jeg sola og skyggen min 29 ganger hver.

 

Jeg gikk ikke ustoppelig hele dagen. Tvert imot fulgte jeg veinettet slavisk. Det fungerte som en slags labyrint hvor jeg kunne gå meg fast i blindveier og ”feilvendte” svinger. Jeg kunne imidlertid lære av erfaring og unnvike tidligere oppdagede feller ved hjelp av en snedig forankringsteknikk.


Ettersom dagene ble lengre og solas bane større, åpnet

 


også nye veier seg, derfor ble ingen ruter like. Metaforer om veien og livet blir her en bokstavelig realitet: jeg kom stadig til avgjørende veiskiller, havnet i blindgater, etc.

 

Jeg kom for øvrig lengst ved å følge min egen skygge.

 

Den andre delen av prosjektet var en illustrert historie hvor "Den tilbakevendte Nansen" blir tvunget til å følge sola (på en mye mer slitsom måte en jeg måtte) fra sitt hjem Polhøgda på Lysaker. Samtidig må "Den tilbakevendte Amundsen" følge skyggen sin på tilsvarende vis fra sitt hjem Marienborg, på andre siden av Oslofjorden. De to polfarenenes ruter viser seg å speile hendelser i deres liv, og etter hvert møtes rutene de… Kan hele veinettet være konstruert med tanke på dette? Les UKS-boka å få svaret.

 

På en måte var dette prosjektet en videreføring av strafferunde-tegningene. Pennen som føres av hånden er her byttet ut med marionetter som blir ført langs veinettet i et maskineri hvor sola er motor.