Torgeir Husevaag / forside / kart / spor og bevegelser

Tekst

Spor og bevegelser (2003)

Fra It´s alive!Oslo Kunstforening, august 2003.

 

 

En gruppeutstilling sammen med Andreas Heuch, Jan Christensen og Marius Von Der Fehr. Utgangspunktet var at vi hadde et rom hver, men skulle intervenere i hverandres prosjekter. Det falt litt bort etterhvert, men det var noen koblinger mellom prosjektene.

 

Jeg valgte å blande sammen strafferundetegninger og kartarbeider for å lage et rom med forflytninger og skalering som fellesnevner. Tidligere to-timers ”evolusjonstegninger” ble ombygd til topografiske modeller, - en del av dem ble vist midt i prosessen, - klippet opp i enkeltlinjer, men ikke satt sammen i relieff enda.


”Sol mot skygge”- prosjektet hadde blitt utvidet med et nytt kart over hvor langt jeg kunne kommet på et halvt år, - forutsatt at sola skinte hver eneste dag.

 

Sammenhengen mellom arbeidene er løsere her enn i andre utstillinger jeg har vært med på.