Torgeir Husevaag / forside / kart / trusselbilder

Tekst

Coastline

Medallandssandur: 6 tegninger med filtpenner på gamle (identiske) Islandske kart. Hver på 58 x 54 cm.

På en tom, blå (hav)overflate som dekker nesten hele kartet er det tegnet inn forskjellige "fenomener": lydspor, kornsirkler, bølger fra fyret, mm. Foto: Vegard Kleven

 

 

Medalland Abyss
Tegnerforbundet Flukt
Stier Artist book
Tegnerforbundet Datalagringsdirektivet
Tekstbobler Lysbokser
Plantepust Kumlokk