Torgeir Husevaag / forside / kart / trusselbilder

Tekst

Flukt

Fluktruter/ Møteplasser. Tusj på papir. To tegninger med forklarende tekst som beskriver "en utredning av fluktruter" - til fots i alle retninger (fra et ikke-definert utgangspunkt). Kart 2: Møteplasser er en veiviser til en eventuell medhjelper.

Tegningene er basert på 32 timelange byvandringer på kompasskurs utført av meg selv.

Foto: Vegard Kleven

 

 

Medalland Abyss
Tegnerforbundet Flukt
Stier Artist book
Tegnerforbundet Datalagringsdirektivet
Tekstbobler Lysbokser
Plantepust Kumlokk