Torgeir Husevaag / forside / kart / trusselbilder

Tekst

Tegnerforbundet

Midtrommet. Arbeidene her presenteres som første skritt i et prosjekt hvor et virtuelt nettverk (internett) og et fysisk nettverk (ledningsnettet under Oslo) skal føyes sammen symbolsk ved å døpe samtlige kumlokk i Oslo sentrum med titler/ emneord samlet fra et grundig Wikipedia-søk på ordet "Datalagringsdirektivet".

Foto: Vegard Kleven

 

 

Medalland Abyss
Tegnerforbundet Flukt
Stier Artist book
Tegnerforbundet Datalagringsdirektivet
Tekstbobler Lysbokser
Plantepust Kumlokk