Torgeir Husevaag / forside / kart / trusselbilder

Tekst

Animasjoner, tegninger, trusselbilder (2011)

Utstilling sammen med Catrine Thorstensen, Tegnerforbundet, Oslo, februar 2011,

Medalland Abyss
Tegnerforbundet Flukt
Stier Artist book
Tegnerforbundet Datalagringsdirektivet
Tekstbobler Lysbokser
Plantepust Kumlokk

Fluktruter

Medallandssandur

Utstillingen var et samarbeid med Catrine Thorstensen (C.T), men vi viste separate arbeider. Tittelen dukket opp da trusselbilde-temaet etterhvert fremsto som en fellesnevner for flertallet av prosjektene vi jobbet med.

 

Tirrelen kan referere til trusselbilder med trykk på trussel, altså en tematisk innfallsvinkel rundt alt vi kan frykte (menneskeskapt, medieskapt, naturlig og unatulig, reelt eller innbilt), og konsekvensene av det (som overvåking, flukt, eller myteskaping).

 

Det kan også være trusselbilder med trykk på bilder, som ordspill eller paradoks. Alle vet hvordan det språklig baserte trusselbrevet ser ut, mens det langt mer visuelle trusselbildet stort sett bare er kjent av omtale… Arbeidene på utstillingen undersøker og leker med hva ”trusselbilder” kan være, deres visuelle form, og forholdet mellom bildenes visualitet og innhold. C.T og jeg har tilnærmet oss dette forskjellig; mine subjektive infographics er geometriske konstruksjoner hvor alle detaljer har en logisk bakgrunn som kan forklares, mens C.Ts tegninger og animasjoner er mer vage, mangetydige og sanselige. De utfylte hverandre bra.

 


 

 

 

Flere av arbeidene mine handlet om altomfattende sikkerhetsforanstaltninger; sveising av kumlokk ved statsbesøk (kumlokk er åpninger ned til undergrunnen, et myteomspunnet usynlig nettverk fullt av snusk og farer) og datalagringsdirektivet (et forsøk på å få oversikt over et usynlig nettverk fullt av snusk og farer). Disse to tiltakene for temming av kaoskreftene som omgir oss prøver jeg å binde sammen i utstillingen.

 

Et arbeid med liknende tema er ”Fiinbecks saga”, en tegneserie med alle elementene fra søt/ nostalgisk historie om barn og en farkost med sjel (a la traktoren Gråtass, redningsskuta Elias, Pelle politibil osv), men det er også en historie om hvordan nettopp trygghetstiltak kan forsterke en ulykke. Tegneserien er en del av Artist-booken ”I máli og myndum” laget i samarbeid med C.T. Boka var en del av utstillingen, og utdypet enkelte av arbeidene som ble vist.

 

Nå i ettertid er det ganske åpenbart at det er en utstilling som speiler tiden før 22-07-2011. Jeg ville ikke laget den samme utstillingen nå.