Torgeir Husevaag / forside / utsmykkinger / Uvitenhetskart

Tekst

Språkkart

Utsnitt av pennetegningen som er utgangspunkt for utsmykkingen. Figuren over er den største av kartets fem "ordslekter", og består av fem generasjoner ukjente begreper utgått fra stamordet "Palindrom". Hver generasjon begreper er skilt fra hverandre gjennom fargekoder, mens prikkete forbindelseslinjer fra «opphav» til «avkom» føyer generasjonene sammen.

trapperom app
app språkkart
språkkart Bibliotek