Torgeir Husevaag / forside / utsmykkinger / Uvitenhetskart

Tekst

Overstrykning

 

Detalj fra app'en. I tillegg til å navigere rundt i kartet kan man hente opp fargekoder for å se hvordan begrepene er gradert i forhold til "nivåer av uvitenhet".

 

Definisjonen av ”uforståelige/ ukjente” ord er gjort ganske omfattende, og går fra det fullstendig ukjente og ubegripelige (røde), via begreper det går an å ha en delvis forståelse av eller gjette seg til (brune), til mer trivielle «transportetapper», - ukjente, men åpenbare steds- eller personnavn, utenlandsk fagterminologi og liknende (to nivåer; gyldne og turkisgrønne). Transportetappene er litt kjedelige, men var nødvendige å ha med for at søket ikke skulle tørke ut. I tillegg kommer gruppen "Dyslektiske misforståelser" (altså feil-lesninger), som er blå. Det er bare to av dem.

 

 

trapperom app
app språkkart
språkkart Bibliotek