Torgeir Husevaag / forside / utsmykkinger / Uvitenhetskart

Tekst

Uvitenhetskart (2012)

Utsmykking i trapperommet på Høgskulen i Sogn og Fjordanes nybygg (2012).

trapperom app
app språkkart
språkkart Bibliotek
   

Høgskulen i Sogn og Fjordane har et stort forskningsmiljø, og da nybygget deres skulle utsmykkes ble det uttrykt ønske om kunst som bruker, kommenterer, eller han relateres til vitenskap. Derfor lagde jeg et arbeid som både er et lite forskningsprosjekt i seg selv, samtidig som det prøver å si noe om undersøkelsesprosesser generelt.

 

Uvitenhetskartet er visualiseringen av kunnskapshull. De kunne tilhørt hvem som helst, men av praktiske årsaker har jeg har brukt mine egne. Ord og begreper jeg ikke kjente betydningen av ble søkt opp på Wikipedia, og i artiklene om dem dukket som oftest nye uforståelige ord opp. Disse ble også søkt opp, og sånn fortsatte det.

 

Resultatet ble et nettverkskart hvor fem stamord genererte sirkelformede slektstrær, som på forskjellige tidspunkter (3-6 generasjoner) dannet forbindelseslinjer til hverandre. Da alle var blitt linket sammen stoppet jeg søket, for nettverket kunne i prinsippet utvides i det (tilnærmet) uendelige. Uvitenhetskartet illustrerer dermed en ide om at ”antall svar man finner overgås alltid av antall nye spørsmål som dukker opp”.

 

 


 

 

 


 I Høgskulens trappeoppgang er språkkartet realisert som et abstrahert «pixel-mønster», - en binær kode, laget ved å sparkle igjen hull i veggens perforerte gipsplater. Prosjektet handler jo om å fylle igjen (kunnskaps)hull. Resultatet ble nok det nærmeste jeg har kommet et rent minimalistisk uttrykk.

 

Veggarbeidet er supplert med en mobil-app som viser kartet før det ble kodet. App'en fungerer som en «oversetter» hvor man kan zoome inn, scrolle rundt, og se utgangspunktene for tegnene på veggen. Dermed har den en konkret formidlingsfunksjon, samtidig som den har sin egen (håndtegnede) visualitet. Samme visualitet finner man i et veggkart som henger i byggets bibliotek. Både app'en og veggkartet inneholdet tegnforklaringer og betraktninger om hvordan uvitenhet kan graderes.

 

Utsmykkingen er laget ut fra samme metode som den tidligere tegningen Direktivforbindelser.