Torgeir Husevaag / forside / kart / en verdensomspennende spiral

Tekst

En verdensomspennende spiral (2002)

Tegnebiennalen 2002, Galleri F-15 Moss.

 

I strafferundetegningene som kom før dette prosjektet ble minimale kroppsbevegelser registrert, - sitringen i en finger eller et ukontrollert blunk ga utslag i feil og strafferunder.


I Sol vs skygge- prosjektet tegnet jeg rutene jeg vandret i mitt nærområde (en tilnærmet dagsmarsj-skala). Her ble hele kroppen (indirekte) et tegneredskap.


I verdensomspennede spiral- prosjektet oppskalerte jeg ytterligere og trakk inn hele kloden som (imaginært) aksjonsområde. Dette er enda et prosjekt som starter i et midtpunkt, og arbeider seg utover.

 

Senioringeniør Trond Eiken ved Geografisk Institutt ved Universitetet i Oslo hjalp meg med å lage korrekte punktprojeksjoner.

 

Denne teksten hang på veggen sammen med arbeidene på utstillingen:

 

Verdenskart

Oslo er sentrum i mitt verdenskart. Kartet er en punktprojeksjon, hvor verden er vrengt opp rundt ett punkt, - Oslo. For at kartet skal henge sammen, må det tøyes og strekkes, mer og mer jo nærmere kanten man

 

 

 


 kommer. Selve kanten er også ett punkt, det geografisk fjerneste fra Oslo, som er strukket ut til en verdensomsluttende sirkel.

 

En verdensomspennende spiral er tegnet inn. Den starter på Oslo sentralstasjon og følger fortau, stier, veier, toglinjer, båtruter, og etter hvert flyruter, i klokkas retning.

 

Den lengste reisen det er mulig å gjennomføre uten å krysse sitt eget spor, er å arbeide seg utover i en tettest mulig spiral. En spiral på overflaten av en kule vil ekspandere en stund, så begynner den å snevre seg innover. Følger man den går man seg tilslutt fast, innestengt i sin egen reiserute.

 

Dette endepunktet er verdens fjerneste sted, målt i reiseavstand fra Oslo. I følge beregningene ligger det i Kharagna, en liten by midt i India.


Kharagna er sentrum i verdenskart nr 2.

 

 

Se også "Søkemønster for et tilfeldig møte" fra boka "Manual", som er en bearbeidelse av dette prosjektet.