Torgeir Husevaag / forside / spill / vridde åttere

Tekst

Veikryss

 

Enkeltturer. Mens de store tegningene på utstillingen er summen av alle sykkelturene i hvert av de fire valgte veikryss, viser disse små (mindre enn A5) bare en tur hver. Jeg tegnet 25-30 av dem med litt forskjellige visuelle uttrykk (mer og mindre vellykkede). Egentlig hadde jeg tenkt å ha med et utvalg på utstillingen, men de gikk ikke så godt sammen med hovedtegningene. Til venstre; 798/ New City nr 6. En nattlig tur, ingen trafikk, ingenting som hindrer en jevn sammen-hengende flyt. Til høyre; Sentrum nr 14; rushtid, masse trafikk og folkeliv som resulterer i slalomsykling og lange pauser/ opphold.

 

 

Wallpiece Playing cards
Playing cards Lemniscat
Lemniscat Lemniscat
Exhibition Exhibition
Video Traffic