Torgeir Husevaag / forside / spill / vridde åttere

Tekst

Trafikkvideo

Videorom med Desorient 1 (projeksjon) og Desorient 2 (liten monitor t.h.). Begge ca 18 min. Filmene er klippet sammen av korte scener, fra noen sekunder opp til 2 minutter. Projeksjonen er filmet mens jeg står og venter på en åpning, og har en observatør-karakter. Trafikantenes forskjellige metoder for å komme seg frem eller gjennom er studert og gruppert. Monitorfilmen er tatt mens jeg sykler. Den er agerende og veksler fra vinglete og kaotisk rushtids-slalom til meditative, flytende natte- og daggryscener.

Wallpiece Playing cards
Playing cards Lemniscat
Lemniscat Lemniscat
Exhibition Exhibition
Video Traffic