Torgeir Husevaag / forside / spill / vridde åttere

Tekst

Vridde åttere (2012)

Kunstnerforbundet, Oslo, august 2012,

Wallpiece Playing cards
Playing cards Lemniscat
Lemniscat Lemniscat
Exhibition Exhibition
Video Traffic

 

Utstillingen viser to prosjekter bestående av tegning i dialog med andre medier, henholdsvis tekst og video. Begge oppsto under gjesteatelieropphold, - det første i Reykjavik, det andre i Beijing, og begge har sammenfallende trekk av kartlegging, labyrintiske konstruksjoner og en litt monoman besettelse for mønstre. Begge er også visualiseringer av store mengder informasjon, hentet fra svært forskjellige kilder.

 

Svarte Faen (eller fanden...) består av en illustrert kortstokk med tilhørende tekster som gjenforteller en serie hendelser, forsøksvis bundet sammen av kraftsalven i tittelen. I kortspillet vri åtter har åttere egenskapen at de kan snu valører, snu fokus, endre spillets retning. I Svarte Faen-kortstokken er nettopp vridning et gjennomgående tema, enten utgangspunktet er et vedlegg til en offentlig utredning, gjennomdebatterte politivold- og rasismesaker, eller merkelige episoder fra norsk hvalfangsthistorie i Antarktis.

 

Beijing by bike/ Desorienten utforsker en påstand om at Beijings kultur best kan forstås gjennom å studere og beherske det tilsynelatende kaotiske trafikkmønsteret der. Her refererer vridde åttere til figuren og evighets-

 

 

 

symbolet Bernoullis lemniskat (Moebiusbåndet). Dette er forsøkt ”tegnet” til alle døgnets tider på sykkel i fire av byens sentrale lyskryss. Oppgaven ble dokumentert av kamera montert i en kurv på sykkelens styre, og opptakene ble basis for et todelt videoarbeid. I Kunstnerforbundet er dette supplert med pennetegninger hvor bevegelses-mønstre og opphold i flyten er rekonstruert.

 

Tegningene er ganske minimalistiske, men filmene viser bakgrunnen for dem; rytmen i trafikken, rommene som åpner og lukker seg, de merkelige diagonalkryssingene, maktkampen og knuffingen mellom harde og myke trafikanter, strategiene som brukes; rå styrke, ro og behersket kontroll, frekkhet eller smidighet. Individuelle initiativ utfordrer ideen om Kina som et kollektivistisk samfunn med en autoritær kultur, mens grupper som utnytter kraften i å opptre samlet bekrefter fordommene som nettopp var avkreftet. Hvert element er med på å definere plasseringen av prikkene på en stiplet linje, eller størrelsen på en blå sirkel.