Torgeir Husevaag / forside / spill / freeze out II

Tekst

Performancevideo (155 min, real time) omgitt av 73 spiller-instruksjoner, A4.