Torgeir Husevaag / forside / spill / freeze out II

Tekst

Freeze Out II (2007)

Performance (med påfølgende utstilling), Scottsdale Museum of Contemporary Art, Mars/ Mai 2007.

 

Tre år etter at jeg gjorde poker-performancen Freeze-out i Bø, laget jeg en ny versjon av den, i Arizona.


Denne gangen var performancen i større grad et instrument for å generere materiale til utstillingen Contemporary Scandinavian Art som åpnet seks uker etter turneringen. Utstillingen besto av performance-video, laminerte spiller-instrukser, en sjetong-skulptur og tegninger. Alle arbeidene refererte eller beskrev aspekter ved turneringen.

 

Bordet fra performancen ble ikke utstilt, men sjetongene fra spillet havnet i et plexiglassrør, stablet i samme rekkefølge som turneringens vinner fikk tak i dem. Hver spiller brukte forskjellig fargede sjetonger, så skulpturen dokumenterer ”utvekslingen av verdier” i løpet av spillet. I likhet med kjerneprøver fra isbreer o.l kan historie leses i ”avsetningene” i røret.

 

 


 

 

 

Videre besto utstllingen av fire tegninger, en tegnet før og tre etter performancen. Den første; "Prediction-drawing" beskrev turneringens sannsynlige utfall (og noen alternative scenarier), mens de tre "Post-performance-tegningene" refererte hva som faktisk skjedde.