Torgeir Husevaag / forside / Spill / I bunnen av pyramiden

Tekst

Inflasjoner og ekspirasjoner 2009

Akershus Kunstsenter, Lillestrøm, Oktober 2009

 

 
 

Inflasjoner…” består av 4 løst sammenhengende arbeider/installasjoner: Bobler (2), Pyramide, og Antimaterie. Jeg hadde tre rom til disposisjon, et todelt stort, et mellomstort, og et lite. Det var viktig for meg å gi hvert rom en distinkt karakter, samtidig som det er mulig å finne forbindelseslinjer mellom dem, både formalt og tematisk.

 

To bobler av bobleplast er de minste arbeidene, men er likevel en slags fellesnevner for utstillingen.
De to andre arbeidene refererer til nettpoker og kjerneverdier. Begge disse har visse boblekarakteristika; rask popularitets-oppblomstring for noen år siden og et preg av en slags avsondret luftighet hvor henholdsvis penger og språk kaster av seg båndene til funksjonene de opprinnelig ble skapt for å fylle.

 

I det største rommet hang den 24-delt tegningen I bunnen av pyramiden, som gikk over to vegger.
Dette er en visualisering både av informasjonsflyt og pengestrøm. En 1000 dollars utgående pengestrøm fra min konto, brukt på pyramidespillaktige pokerturneringer. Min aktivitet her bidro til ca 1/3000 av premiepotten i den endelige finalen, en mikroskopisk del av den daglige nettpoker-omsetningen i verden. Som igjen er en liten del av en større gambling-industri etc.

 


 

 

 

Tegningen er summen av 31 grafer som beskriver forløpene av samme antall turneringer, hvor alt som skjedde er oversatt til et dekorativt, men lesbart tegnspråk. Å lese det er imidlertid ikke lett, grafene over- og underlapper hverandre, forsvinner i bakgrunnen, dukker opp igjen som fotnoter. Jeg har prøvd å gjøre informasjonen så detaljert at bildet blir både fascinerende og frastøtende på en gang.


Det blir et slags naivt forsøk på å lage en ”ærlig” statistikk som viser ”det store bildet”. Den observante tilskuer vil imidlertid oppdage at målestokker også her er tøyd eller presset sammen for å passe formatet, i dette tilfellet størrelsen på galleriveggene, ikke avissiden eller A4 arket.

 

Dette er en videreføring (avslutning?) av de digitale statistikk-arbeidene jeg gjorde til utstillingen Super Systematic, kombinert med teknikken og formspråket fra Poker-tegninger I og II.