Torgeir Husevaag / forside / spill / SuperSystematic

Tekst

Trafo 1

Til venstre: Oppsummering. Midten: Forløp i rødt (video). I oppsummeringsbildet er samtlige 100 grafer lagt oppå hverandre. Dette bildet ligger som en konstant (svak) bakgrunn i slideshow-videoen, hvor en og en graf utheves med en kommenterende rulletekst under.

Til høyre: Forløp i farger: 6 plansjer, 85 x 64 cm hver. Plansjene er av typen: ”Fiskene i farger”, hvor de 100 forløpene/ grafene er organisert i familier og underkategorier.

video. graf
poker Skai
Statistikk Statistikk