Torgeir Husevaag / forside / spill / SuperSystematic

Tekst

Trafo 1

 

Alternative gjennomsnitt.

Til venstre: Hjørne med 11 alternative gjennomsnitt (70 x 46 cm), og Alternativt gjennomsnitt nr 2 (150 x 100 cm).

Til Høyre: Alternativt gjennomsnitt nr 3 (150 x 100 cm). Jeg brukte forskjellige metoder for å finne gjennomsnittet av de 100 grafene. Resultatene sprikte, og tallenes tale blir så tvetydig at de kan brukes til å begrunne nesten hva som helst.

video. graf
poker Skai
Statistikk Statistikk