Torgeir Husevaag / forside / spill / SuperSystematic

Tekst

SuperSystematic 2008

Galleri Trafo I, Asker, mai 2008 (bilde 1-10), Gallery MGM, august 2008 (bilde 11-14)

video. graf
poker Skai
Statistikk Statistikk

 

Egentlig handler dette prosjektet mer om statistikk enn poker.

Jeg ønsket å lage en serie arbeider basert på forholdet forholdet mellom tilfeldigheter og forutsigbarhet, med meg selv som studieobjekt.

 

For å generere materiale spilte jeg 100 nettpoker-turneringer og førte nøyaktig regnskap over spillet og resultatene. Dette var ett-bords turneringer hvor ti spillere satser 22 dollar hver, og blir slått ut en etter en når de er tomme for (virtuelle) chips. Turneringen varer dermed til en spiller sitter igjen med alt.

 

Resultatene av dette ble omgjort til grafer, som ble satt sammen på forskjellige måter. Hver av dem beskriver kapitalsvingningene i en turnering hånd for hånd, - veien ned til 0 og nederlag, - eller opp til triumf. De første seriene (digitale) tegninger fokuserer på resultater; profitt, tap, tidsbruk og plasseringer. Den tredje serien (video og plansjer) sporer over mot å fokusere mer på grafenes form.


 

 

 

I den siste serien er forskjellige metoder brukt for å finne det mest representative, gjennomsnittlige turneringsutfall/ forløp. Resultatene spriker. Dette elementet ble utdypet i et nytt tre-delt trykk som jeg stilte ut sammen med videoen tre måneder senere på en gruppeutstilling.

 

På en måte er alle arbeidene her en dragkamp hvor informasjonsverdi slåss mot estetiske hensyn, hvor poker-spillerens detaljfiksering for å forstå og forbedre sitt spill (og øke sin profitt) møter en kunstnerisk detaljfiksering motivert av andre hensyn. Og selvfølgelig, - ønsket om å presentere statistikk på en redelig og sannferdig måte, kommer stadig i konflikt med behovet for å stille seg selv og egne prestasjoner i et mest mulig positivt lys…