Torgeir Husevaag / forside / språk / Antimaterie

Tekst

Nettverkskart

Antimaterie. Detalj.

Størrelsen på ovalene tilsvarer hvor ofte ordet inni dukket opp hos virksomhetene jeg undersøkte. F eks ble "Kvalitet" (Underlødighet) brukt 26 ganger (av 200 virksomheter). "Ansvarlighet" (Sjødesløshet) kom opp 11 ganger. Ord som dukket opp 1 enkelt gang vises bare som et nummer inni en sirkel.

kjerneverdier Antonymer
nettverkskart