Torgeir Husevaag / forside / språk / Antimaterie

Tekst

Antimaterie (2009)

Fra Inflasjoner og ekspirasjoner, Akershus kunstsenter, 2009. Fargeblyant og kritt på tavle, 220 x 366 cm.

kjerneverdier verdier
tavle  
   

 

Med finanskrisen som bakteppe visualiserte tegningen 200 virksomheters kjerneverdier, og forbindelsene mellom dem. Jeg ville ikke at dette utgangspunktet skulle være umiddelbart gjenkjennelig, derfor byttet jeg ut alle verdiene med deres antonymer (anti-synonymer), med det mest populære i sentrum for et molekylaktig språknettverk. Derav antimaterie.

 

Jeg prøvde og unngå å invertere kjerneverdiene direkte, (a lá sikker/ usikker), og heller finne ord jeg likte, fikk meg til å tenke, eller ord som kunne gi publikum en utfordring hvis de ville prøve å finne tilbake til opprinnelsen.

 

 


Det virker ofte som valg av "verdier" er altfor preget av herming og gruppetenkning. Trygge valg, begreper det er umulig å være direkte uenig i. Men jo flere som bruker de samme ordene, jo mer tømmes de og blir meningsløse selvfølgeligheter. De mest (opp)brukte er: Åpenhet, Ærlighet, Kvalitet, Engasjement, og ikke minst Respekt.

 

Mange av antonymene her har derimot en friskhet eller underlighet i behold, og kan sette sitt motord i perspektiv.

 

Antimaterie var ett av fire arbeider på utstillingen Inflasjoner og ekspirasjoner.