Torgeir Husevaag / forside / språk / Atlas over Verdensplass

Tekst

Atlaset inneholder et register med koordinater, referanser og annen info om alle samlingens bestanddeler. Hver tekst er supplert med et minikart av tilhørende eksemplar, til sammen 113 vignetter. På overstående oppslag beskrives henholdsvis "sekundviseren" (demningskjeden rundt vannspeilet), og "minuttviseren" (fem steinrekker gjennom vannspeilet basert på øyer i elvedeltaer). Digitalt behandlede pennetegninger.